§ 1 Algemeen

Deze “Algemene Voorwaarden Bierfeest” van Riverland Music Lab BV, (hierna „Bierfeest“, “wij” of “ons” genoemd) zijn van toepassing op elk aanbod van Bierfeest en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Bierfeest en de klant (bedrijf of consument).

De weergave van onze producten in de online catalogus (webshop) alsook in nieuwsbrieven, catalogi en andere advertenties is niet bindend en onderhevig aan verandering. De vertegenwoordiging van onze producten in deze media vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging tot opgave van een offerte door de klant.

Bierfeest behoudt zich het recht voor, de afgesproken prestatie niet te leveren, als na het sluiten van de overeenkomst blijkt, dat de producten niet beschikbaar zijn, hoewel er een correcte zakelijke transactie werd afgesloten. Eventueel al gerealiseerde tegenprestaties van de klant worden onmiddellijk geretourneerd. Meer aanspraken van de klant jegens Bierfeest zijn uitgesloten.

§ 2 Prijzen


Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief transportkosten.

§ 3 Wettelijk herroepingsrecht
Om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne zijn de Bierfeest producten niet geschikt om te worden teruggezonden. Het herroepingsrecht is daarom niet van kracht op onze producten.

Bierfeest Waardebonnen (Cadeaubonnen) kunnen niet worden geretourneerd.

§ 4 Disclaimer

De koper c.q. gebruiker van Bierfeest producten dient altijd voor aankopen en/of gebruik kennis te hebben genomen van onze Disclaimer.

§ 5 Nederlands recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bierfeest partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonachtig is of gevestigd is.

 § 6 Slotbepaling

Mocht één van deze bepalingen – om welke reden dan ook – ongeldig zijn, blijft de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen hierdoor onverlet.

Bierfeest
Postbus 87
3960 BB Wijk bij Duurstede

E-mail:  Klantenservice@Bierfeest.nl

Kamer van Koophandel handelsregister: 64608336
BTW nummer:  NL8557 42203 B01